Maandelijks archief: oktober 2012

Herfstreces

Nog een paar werkzaamheden en dan is het herfstreces!

Advertenties

Stationsgebied

De stuurgroep Lammenschanspark vergadert over de studentencampus, het plein en de Lammenschans-driehoek. Ik heb het clusteroverleg, spreek loco-secretaris Rien, werk papier en mappen weg, en overleg met de voorzitter van Augustinus. Bij Bocconi haal ik een lekkere maaltijd. Samen met Paul en Jaap ontvang ik de nieuwe leden van de VVD afdeling Leiden; weer een hoop talent binnengehaald.

En dan vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda: twee actualiteitsvragen, de structuurvisie Binnenstad, de Bouwverordening, het Bestemmingsplan Noordwest, het Beeldkwaliteitsplan Houtkwartier, het Kaderbesluit Stationsgebied met het stedenbouwkundig plan van MAXWAN, de oprichting van een CV in verband met de aanstaande verkoop van de Aalmarktpanden, en het projectbesluit Morsweg inclusief garantie.
Met name het Kaderbesluit Stationsgebied is een belangrijk besluit voor de stad. Metxa0enkele moties en een amendement ondersteunt een bijna unanieme gemeenteraad deze ambitieuze stap. Naast de Lammenschans-driehoek is dit de belangrijkste uitleg- of ontwikkellokatie die Leiden de komende 20 jaar heeft.

Een plek waar ruimte wordt geboden aan de verdere groei en ontwikkelingxa0van Leiden!

 

Boek

Ik word bijgepraat over de voortgang en de uitvoering van het project Singelpark en dan bel ik met de RvB van de Leidse Hogeschool. Ik lunch samen met JJ in Dende. Op naar Leiden-Noord voor de opening vanxa0de waterspeeltuin en de skatepool in de tuin van Noord. Die opening verricht ik samen met het Hoogheemraadschap. Dit zijn belangrijke deelprojecten in de herontwikkeling van Leiden-Noord. Want behalve investeringen in asfalt, bereikbaarheid, stenen en bouwprojecten steken we ook geld in water, spelen, groen, recreatie en leefbaarheid. Als laatste woon ik de boekpresentatie van Xenia bij. En ik kan hun bouwvergunning meenemen :-).

Vragen

Na een vergadering van B&W met een korte agenda, die 4 uur en 0 kwartier duurt; buigen Jolanda en ik ons over de technische vragen inzake de begroting. Het zijn er dit jaar weinig. Mijn IBS-dienst is afgelopen, met in totaal twee aanvragen.

WSW

Na het clusteroverleg bespreken we de inspraakreacties op de Nota Wonen. Vervolgens heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekzaken. Aansluitend komt een niet geheel onbekend bedrijf praten over een nieuwe vestiging in de stad. En na een deels voedzame maaltijd van de Mac heeft dexa0raadscommissie R&R een informatiebijeenkomst van de gemeente, Portaal en het WSW over garanties, en als laatste de fractievergadering.

Wallisblok

Veel papierwerk, raadslid Jeffrey van Haaster komt buurten, en dan op pad onder leiding van het RAP en samen met veel gexefnteresseerden in het (toekomstige) Leidse bouw- en woonbeleid naar Leidschendam, Katendrecht en oa het Wallisblok in Rotterdam.

Duinen

Na het clusteroverleg komt Walter van Peijpe praten, draag ik de openbare orde + instrumenten weer over aan Henri en reis ik af naar de oh, oh, mooie stad achter de duinen om op het Binnenhof te kletsen met Kamerlid Betty de Boer. Terug op het stadhuis de achterstanden wegwerken, een deels voedzame maaltijd halen bij de Mac en dan een vergadering van de raadscommissie R&R over twee rondvragen, bestemmingsplannen, het horen van zienswijzen bij de bestemmingsplannen Aalmarkt-3 en de studentencampus De Leidse Schans, de verkoop van Aalmarkt-panden aan de ontwikkelaar middels een cv, en een bouwplan aan de Morsweg van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren inclusief garantie.