Maandelijks archief: november 2012

Succes

Na het clusteroverleg komt Lex de stand van zaken omtrent de reorganisatie toelichten. En dan op pad. Er zitten creatieve kansen in een vastgoedcomplex en we nemen met deskundigen een kijkje op en in de locatie. We staan in een oude fabriek en kijken of we waarde kunnen crexebren met behulp van creativiteit.

Dat kan en gaat lukken; transformatie met (collectief) particulier opdrachtgeverschap, kluswoningen, creativiteit en met behoud van de identiteit van de fabriek.
Corporatie Ons Doel komt langs voor een rondje langs de velden. Ik heb het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest en dan de feestelijke afsluiting van het project x93Willem de Zwijgerlaanx94. Een paar werkzaamheden moeten nog worden gedaan maar we prikken dit moment om alle betrokkenen te bedanken voor hun inspanningen. In mijn ogen is de x93Willem de Zwijgerlaanx94 een groot succes voorxa0de wijkontwikkeling enxa0de bereikbaarheid!

Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda: de serre van De Bonte Koe, geen nadeelcompensatie voor een boot, een ligplaats voor een woonboot, tijdelijke studentenhuisvesting op Lammenschanspark, en de Investeringsagenda.

Regenten

Bijna dexa0gehele dag zit het college in retraite.xa0In de Regentenkamerxa0wel te verstaan. De locatie zal wel toeval zijn ;-). De weblog doet het weer :-).

Uit

Een B&W-vergadering die inclusief twee presentaties 5 uur en 2 kwartier duurt. Nog wat ander werk en de weblog ligt er nog steeds uit :-(.

Energie

De Taskforce Studentenhuisvesting vergadert en gezien de ontwikkelingen van de laatste anderhalve week is er genoeg te bespreken. We bundelen lokaal en landelijk de forces om de nieuwbouw van (on)zelfstandige eenheden te redden, een schone taak. En dat geeft ook energie. Het is voor de kenniseconomie en voor de studentenstad Leiden te belangrijk dat de kamernood wordt bestreden.
Na het clusteroverleg en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening werk ik nog snel een hoop weg en dan nog de fractievergadering.

Insprekers

De sociale verhuurders, huurders en de gemeente vergaderen via het Leids Platform Wonen. Zoals je kan raden, wordt er veel gesproken over het regeerakkoord. Na het clusteroverleg komt de gemeentesecretaris buurten, heb ik een overleg over de verkoop van vastgoed, is er een interview met de Cobouw, geef ik een interview over bestuurskundige processen en de hypotheekrenteaftrek, scoor ik een maaltijd bij de Eazie, en heb ik een vergadering van de raadscommissie L&B met een rondvraag en het horen van insprekers over het raadsvoorstel “publieksparticipatie”.
Overigens kwamen er geen insprekers.

Genoegen

Ook deze dag begint met de nodige tijd ten behoeve van studentenhuisvesting. En ik mag tot mijn groot genoegen mijn paraaf zetten op een besluit. De stuurgroep Aalmarkt vergadert over de bouwplannen, de loco-secretaris komt overleggen, zo ook raadslid Elze x92t Hart en dan schuif ik aan bij de Erfgoedkoepel. Als laatste heb ik de ALV van de VVD Leiden.

Alphen

Mijn dienst voor een week zit erop, met twee aanvragen in totaal, xe8xe8n IBS en xe8xe8n HV. Kan je een dag in je agenda vullen met maar xe8xe8n afspraak? Ja dat kan. Met een collegevergadering die 4 uur en 2 kwartier duurt maar dat isxa0dan wel inclusief een lunch met het college van Alphen aan de Rijn. En voor de rest veel ander werk.

Weekend

Behalve een TV-interview over de Aalmarkt, veel mappen en ander werk. Tussendoor komt Sleutelstad langs. En we gaan ook vandaag onverdroten door met de lobby, we moeten bouwen tenslotte. Bijna weekend.

Serre

De dag start met het clusteroverleg en voor het eerst met Patricia, onze nieuwe secretaresse. Welkom! Dan besteed ik een paar uur aan mails, telefoontjes, berichtjes en een brief inzake een lobby. Verder heb ik een wethouderspreekuurafspraak, komt Green Real Estate praten, net als Pieter van Straaten over de retraite. Snel een maaltijd scoren bij dexa0Eazie alvorens de raadscommissie R&R vergadert over onder andere twee rondvragen, geen nadeelcompensatie voor een boot, een nieuwe ligplaats voor een boot en een serre van een kroeg.