Honours College

Namens het college ben ik aanwezig bij de uitreiking van de diplomax92s aan het 1e cohort van studenten aan het Honours College van onze Leidse universiteit en voor de rest van vandaag ligt er veel ander werk.

Advertenties