Vrijwilligers

Na een goede VVD-bijeenkomst zaterdagavond om de vrijwilligers te bedanken die zo goed hebben geholpen in de campagne,xa0ga ik heden aan de slag met het clusteroverleg en een bespreking over de aanstaande creatieve herontwikkeling van het LDM-pand en het nog resterende deel van de oude conservenfabriek Tieleman & Dros aan de Middelstegracht/Ir. Driessenstraat.

Het hoekpand, beter bekend als het LDM-gebouw.


Een luchtfoto uit 1925 van de conservenfabriek Tieleman & Dros zoals die toen nog bestond. Grote delen van het complex bestaan nu niet meer. Veel is al gesloopt bijvoorbeeld ten behoeve van de aanleg van de Ir. Driessenstraat, of herontwikkeld/hergebruikt. Er resteert nog een ongebruikt deel aan de westkant van de Middelstegracht. Op de luchtfoto zijn dat de gebouwen direct boven de grote schoorsteen (die overigens nu ook niet meer bestaat).

En zit ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken voor. De dag sluit ik af met de fractievergadering.