Meer plek

We pakken een grote ergernis aan. De janboel onder de taxi-standplaats bij CS wordt schoongemaakt. Het is daar een bende van fietsenwrakken en rotzooi. De bezem erdoor en het levert meteen meer plek op. En dichtbij de stationshal, naast de KvK, komen er 300 extra fietsenrekken bij. Blij mee.
Het is de laatste dag voor Ellen, mijn tijdelijke secretaresse die lang ons cluster plezierig heeft ondersteund waarvoor veel dank. Over een week komt Patricia ons versterken. Veel ander werk vandaag, ’t is druk.

Advertenties