Cafxe9

Na het clusteroverlegxa0en een drietal stafoverleggen (vastgoed, ruimtelijke ordening en publiekszaken) spreek ik de burgemeester. x92s Avonds voor de verandering eens geen fractievergadering want Mark Verheijen spreekt in het politiek cafxe9 van de VVD Leiden.

Advertenties