Genoegen

Ook deze dag begint met de nodige tijd ten behoeve van studentenhuisvesting. En ik mag tot mijn groot genoegen mijn paraaf zetten op een besluit. De stuurgroep Aalmarkt vergadert over de bouwplannen, de loco-secretaris komt overleggen, zo ook raadslid Elze x92t Hart en dan schuif ik aan bij de Erfgoedkoepel. Als laatste heb ik de ALV van de VVD Leiden.