Insprekers

De sociale verhuurders, huurders en de gemeente vergaderen via het Leids Platform Wonen. Zoals je kan raden, wordt er veel gesproken over het regeerakkoord. Na het clusteroverleg komt de gemeentesecretaris buurten, heb ik een overleg over de verkoop van vastgoed, is er een interview met de Cobouw, geef ik een interview over bestuurskundige processen en de hypotheekrenteaftrek, scoor ik een maaltijd bij de Eazie, en heb ik een vergadering van de raadscommissie L&B met een rondvraag en het horen van insprekers over het raadsvoorstel “publieksparticipatie”.
Overigens kwamen er geen insprekers.