Energie

De Taskforce Studentenhuisvesting vergadert en gezien de ontwikkelingen van de laatste anderhalve week is er genoeg te bespreken. We bundelen lokaal en landelijk de forces om de nieuwbouw van (on)zelfstandige eenheden te redden, een schone taak. En dat geeft ook energie. Het is voor de kenniseconomie en voor de studentenstad Leiden te belangrijk dat de kamernood wordt bestreden.
Na het clusteroverleg en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening werk ik nog snel een hoop weg en dan nog de fractievergadering.

Advertenties