Succes

Na het clusteroverleg komt Lex de stand van zaken omtrent de reorganisatie toelichten. En dan op pad. Er zitten creatieve kansen in een vastgoedcomplex en we nemen met deskundigen een kijkje op en in de locatie. We staan in een oude fabriek en kijken of we waarde kunnen crexebren met behulp van creativiteit.

Dat kan en gaat lukken; transformatie met (collectief) particulier opdrachtgeverschap, kluswoningen, creativiteit en met behoud van de identiteit van de fabriek.
Corporatie Ons Doel komt langs voor een rondje langs de velden. Ik heb het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest en dan de feestelijke afsluiting van het project x93Willem de Zwijgerlaanx94. Een paar werkzaamheden moeten nog worden gedaan maar we prikken dit moment om alle betrokkenen te bedanken voor hun inspanningen. In mijn ogen is de x93Willem de Zwijgerlaanx94 een groot succes voorxa0de wijkontwikkeling enxa0de bereikbaarheid!

Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda: de serre van De Bonte Koe, geen nadeelcompensatie voor een boot, een ligplaats voor een woonboot, tijdelijke studentenhuisvesting op Lammenschanspark, en de Investeringsagenda.

Advertenties