Maandelijks archief: november 2012

Waag

Met Robert heb ik bestuurlijk overleg met het LUMC over HOV en dan is er de persconferentie waarin de nieuwe exploitant van De Waag zijn plannen ontvouwt. Met een levendige Waag wordt dit gedeelte van de binnenstad en de Aalmarkt verder verbeterd. Met uiteraard de Haring en Wittebrood in De Waag. En het Huis van Sinterklaas blijft ook daar :-). Ik bereid de raadscommissie voor en werk de achterstanden van de afgelopen twee dagen aan mails, telefoons en post weg. Op naar Noordwijk waar de wethouders Bouwen&Wonen van de regio vergaderen. Terug in de sleutelstad heb ik een studiogesprek bij Sleutelstad over de zorgen rondom wijkontwikkeling en -verbetering gezien de bezuingingen, de crisis en de positie van de corporaties.

Ontwikkelplan

De vergadering van het college duurt inclusief een presentatie 4 uur en 2 kwartier. Dan spreek ik met Robert de Leiderdorpse collegax92s Herbert en Kees over dexa0(on)bereikbaarheid van onze agglomeratie. Met een deel van het college buigen we ons over het ontwikkelplan van de Lammenschansdriehoek, het gebied rondom de aanstaande studentencampus. De persbriefing, een deels gezonde maaltijd van de Mac nuttigen, en dan vergadert de gemeenteraad kort in verband met de stemmingen over de begroting 2013. De dinsdag besluit met een vergadering van de raadscommissie R&R over de Investeringsagenda 2025. Het is een drukke week.

Rexfcnie

Vrijdagavond heb ik de bijeenkomst van de VVD Leiden bezocht waar Tamara en Helma en Ingrid vanuit de TK hun akkoord kwamen toelichten; tsja. En zaterdag was er de geslaagde xe8n gezellige rexfcnie van de VVD-Topkadertraining van de afgelopen jaren. Het was druk met zox92n negentig rexfcnisten.
Deze maandag begint met een overleg over de bouw van de 2 ondergrondse parkeergarages :-)xa0voor 1000 autox92s :-), twee van mijn favoriete prio-projecten, het clusteroverleg, en een afspraak over bebouwing van het busplein. Ik zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, geef een interview aan het magazine Leven!, spreek een partijgenoot met ambities en dan de trein naar Den Haag. De provincie, Holland-Rijnland en Leiden vergaderen over de zoektocht naar een alternatieve locatie voor het bedrijventerrein Oostvlietpolder. En dan nog de fractievergadering.

Meer plek

We pakken een grote ergernis aan. De janboel onder de taxi-standplaats bij CS wordt schoongemaakt. Het is daar een bende van fietsenwrakken en rotzooi. De bezem erdoor en het levert meteen meer plek op. En dichtbij de stationshal, naast de KvK, komen er 300 extra fietsenrekken bij. Blij mee.
Het is de laatste dag voor Ellen, mijn tijdelijke secretaresse die lang ons cluster plezierig heeft ondersteund waarvoor veel dank. Over een week komt Patricia ons versterken. Veel ander werk vandaag, ’t is druk.

Extra

Eerst het clusteroverleg en vervolgens een afspraak met enkele betrokken wijkbewoners en een paar ambtenaren erbij over een bouwplan, en dan het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest. B&W vergadert extra om alle amendementen en moties door te nemen die de gemeenteraad gaat indienen. Want de raad vergadert verder vanaf vier uur x92s middags over de begroting 2013.

CPO

Na een wethouderspreekuurafspraak over studentenhuisvesting wordt het bestuurlijk overleg met het LUMC over de HOV-lijnen met Robert voorbereid. De stuurgroep Kooiplein vergadert en dan wederom een wethouderspreekuurafspraak en deze keer gaat ie over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en starterswoningen. Dan nog een bespreking over de Investeringsagenda en de oostelijke/westelijke ringweg, en op naar de studio van Sleutelstad voor een live-interview over wonen en bouwen.

Vergaderdag

Een echte vergaderdag vandaag. Allereerst B&W die 5 uur en 0 kwartier duurt en bijna naadloos over gaat in de gemeenteraadsvergadering die al om vier uur x92s middags begint. Op de agenda staan de bestemmingsplannen van de Aalmarkt (3e en laatste deel-BP)xa0en vanxa0De Leidse Schans (campus ten behoeve van 2000 starters en studenten), die bijna unaniem en unaniem worden aangenomen :-).
Daarnaast wordt de gemeentebegroting van 2013 en verder behandeld.

En de kist op de Vischfontein gaat er 5 dagen later op dan vorig jaar.

Vrijwilligers

Na een goede VVD-bijeenkomst zaterdagavond om de vrijwilligers te bedanken die zo goed hebben geholpen in de campagne,xa0ga ik heden aan de slag met het clusteroverleg en een bespreking over de aanstaande creatieve herontwikkeling van het LDM-pand en het nog resterende deel van de oude conservenfabriek Tieleman & Dros aan de Middelstegracht/Ir. Driessenstraat.

Het hoekpand, beter bekend als het LDM-gebouw.


Een luchtfoto uit 1925 van de conservenfabriek Tieleman & Dros zoals die toen nog bestond. Grote delen van het complex bestaan nu niet meer. Veel is al gesloopt bijvoorbeeld ten behoeve van de aanleg van de Ir. Driessenstraat, of herontwikkeld/hergebruikt. Er resteert nog een ongebruikt deel aan de westkant van de Middelstegracht. Op de luchtfoto zijn dat de gebouwen direct boven de grote schoorsteen (die overigens nu ook niet meer bestaat).

En zit ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken voor. De dag sluit ik af met de fractievergadering.