Maandelijks archief: december 2012

Zalig

Een bijzondere dag, een lustrumdag, tijd gaat snel, alweer vijf jaar. Na het clusteroverleg spreken Frank, Roos, Jan-Jaap en ik elkaar over het beleidskader Vastgoed; en dan overleggen Robert en ik met Kees over Leidse Agglomeratie Bereikbaar. De middag is onder andere gevuld met het periodieke overleg met de meeste communicatiemedewerkers in mijn portefeuille. Als laatste, de laatste raadsvergadering van 2012. Met voor mij geen bespreekpunten op de agenda.
En dan.
Dan is het Kerstreces :-)!
Ik wens je een Zalig Kerstmis en een gelukkig nieuwjaar!

Verlichting

De stuurgroep Aalmarkt vergadert over de bouwplannen en de VVD-wethouders in deze regio komen gezellig bijeen; genoeg actualiteiten te bespreken. De winkelstraat Donkersteeg is heringericht en flink opgeknapt.
De finishing touch is het aanbrengen van de nieuwste, historische verlichting. Aan mij de eer samen met de ondernemers deze lantaarns aan te steken. Ziet er mooi uit.

Alle belanghebbenden rondom de Aalmarkt komen bijeen in de reguliere vergadering van de Klankbordgroep. De laatste stand van zaken over de bouwplannen wordt toegelicht. Over een paar weken wordt de laatste bouwvergunning door de ontwikkelaar aangevraagd. Het gehele bouwplan van de Aalmarkt is in een exact 3D-model gezet. Hierdoor kan je je virtueel dòòr de winkels en het gebied begeven. Erg gaaf en het geeft een heel goed beeld van de eindsituatie. In 2015 kan je er real life lopen.

Laatste

De laatste collegevergadering van 2012 en deze duurt 5 uur en 3 kwartier. Een volle agenda zoals gebruikelijk in de laatste vergaderweek van een kalenderjaar. Ik verzorg de persbriefing namens het college en ben kort aanwezig bij de sponsorborrel van de ijsbaan in de Nieuwe Rijn. Wederom een deels voedzame maaltijd gescoord bij de Mac en dan vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda: de herontwikkeling van een kantoorpand bij het centraal station tot bedrijfsverzamelgebouw en 90 studentenwoningen, mutaties in reserves ten behoeve van Kooiplein, de 2e Bestuursrapportage, de vaststelling van het bestemmingsplan Lammenschansdriehoek, een voorbereidingsbesluit, het vaststellen van het bestemmingsplan Kooiplein, het voorstel inzake Publieksparticipatie en het raadsbesluit over de ontwikkelstrategie ten aanzien van de Lammenschansdriehoek. Je merkt, ook deze maand is weer hard gewerkt.

Wijk

Na het clusteroverleg ga ik naar de wijk Stevenshof om te overleggen met Urban Interest over de verbouwingsplannen van winkelcentrum de Stevensbloem. Het wordt de hoogste tijd dat de eigenaar investeert in de uitbreiding en de renovatie ervan. In de kantine van de AH zitten de huurdersvereniging, de wijkvereniging, de winkeliersvereniging, de eigenaar en de gemeente om tafel. Er is weldegelijk een gemeenschappelijk belang. Begin januari zitten UI en gemeente weer om tafel om hopelijk de laatste punten te beslechten. Verder heb ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en de fractievergadering.

Kijken

Na het clusteroverleg ga ik met een internationaal modeconcern ter plekke kijken. En verder vallen er een paar afspraken uit en is er wederom een raadscommissievergadering maar deze keer heb ik geen agendapunten. Hetgeen mij de mogelijkheid biedt onder andere de collegemappen door te werken boven een goede pastamaaltijd. De B&W-mappen vallen mee trouwens. Vorig jaar was de laatste collegevergadering zo overvol dat de stukken in een krat werden bezorgd!

195

De fietsenstalling bij CS krijgt een schoonmaak- en opknapbeurt. Werd hoog tijd. En we plaatsen 300 extra fietsenrekken erbij. Ook hoog tijd. Ik mag vanochtend even meehelpen met het monteren van de nieuwe fietsenrekken.
De koets komt langs met daarin de Almanakcommissie van Minerva. De 195e is namelijk af. En ik moet zeggen, deze ziet er zo mogelijk nog mooier uit dan de 194e ;-). Dan bereid ik de commissie voor en werk papier weg. Als ik terug ben uit Amsterdam schud ik de hand van Maurits die afscheid neemt van Nieuw Leyden. Na een voedzame maaltijd van de Eazie vergadert de raadscommissie L&B met voor mij op de agenda: de 2e bestuursrapportage en het raadsvoorstel over de Publieksparticipatie.

Umlegung

Na de collegevergadering die 5 uur en 2 kwartier duurt mag ik iets leuks doen. De aanleg van de nieuwbouwwijk Groenoord verloopt goed. Dus na de 1e paal, de 1e woningoplevering is het nu tijd voor de 100e sleutel overhandiging met champagne en bloemen :-). Af en toe heb ik een mooi vak ;-). Groenoord is een onderdeel van het Wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord.

Een woonwijk waar nog steeds veel vraag naar is en waar velen met plezier wonen.

Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de raadscommissie R&R wederom. Nu over het BP Lammenschansdriehoek, een voorbereidingsbesluit, de ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek waarbij met stedelijke verkaveling (zogeheten x93Umlegungx94) dit grote gebied van 19 hectares rondom de campus organisch willen laten transformeren, een mutatie van reserves en de eerste bespreking van de Nota Wonen.

Kerstboom

Het mooiste van vrijdag was natuurlijk weer het aansteken van de grote Kerstboom op het terras van Anniex92s. Een sfeervolle binnenstad in december!

Vandaag heb ik clusteroverleg, het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en mijn reguliere overleg met Maarten Schmitt, onze stadsbouwmeester. Dat blijft inspirerend. En voor de rest veel papier.

Uitzondering 4,5%

Na het clusteroverleg komt een raadslid praten en vervolgens lichten twee ambitieuze ondernemers hun plannen toe. De centrummanager komt langs voor een toelichting en de stuurgroep van de campus De Leidse Schans vergadert. Veel aandacht gaat uit naar het regeerakkoord en wat daarna is gebeurd.
Als een paal boven water blijft staan dat de minister een uitzondering van de norm van 4,5% WOZ-waarde moet maken voor studentenhuisvesting en echt heel snel duidelijkheid moet verschaffen.
Minister Blok en de Tweede Kamer moeten handelen en besluiten. Niet alleen voor deze Leidsexa0campus maar ook in het belang van alle andere studentenhuisvestingsprojecten, is het cruciaal dat gemeenten, ontwikkelaars, bouwers en investeerders weten waar ze aan toe zijn.
Zodat we kunnen doorgaan met bouwen!

Na een heerlijke maaltijd uit de binnenstad vergadert de raadscommissie R&R overxa0het bestemmingsplan Lammenschansdriehoek, een studentenflat bij het station, het bestemmingsplan Kooiplein en de 2e bestuursrapportage.

Banketstaaf

Het is druk, erg druk en de achterstanden stapelen zich op, het wordt tijd voor het kerstreces. Maar eerst nog een gesprek met een fractievoorzitter, dan met de loco-gemeentesecretaris en een wethouderspreekuurafspraak. Dit alles onder genot van pepernoten en banketstaaf. Tussendoor en de rest van de dag waag ik een poging om de stapels weg te werken. En verder vergadert de stuurgroep Kooiplein over het bouwplan Kooiplein, een belangrijk onderdeel van het wijkontwikkelingsplan Leiden-Noord.