Uitzondering 4,5%

Na het clusteroverleg komt een raadslid praten en vervolgens lichten twee ambitieuze ondernemers hun plannen toe. De centrummanager komt langs voor een toelichting en de stuurgroep van de campus De Leidse Schans vergadert. Veel aandacht gaat uit naar het regeerakkoord en wat daarna is gebeurd.
Als een paal boven water blijft staan dat de minister een uitzondering van de norm van 4,5% WOZ-waarde moet maken voor studentenhuisvesting en echt heel snel duidelijkheid moet verschaffen.
Minister Blok en de Tweede Kamer moeten handelen en besluiten. Niet alleen voor deze Leidsexa0campus maar ook in het belang van alle andere studentenhuisvestingsprojecten, is het cruciaal dat gemeenten, ontwikkelaars, bouwers en investeerders weten waar ze aan toe zijn.
Zodat we kunnen doorgaan met bouwen!

Na een heerlijke maaltijd uit de binnenstad vergadert de raadscommissie R&R overxa0het bestemmingsplan Lammenschansdriehoek, een studentenflat bij het station, het bestemmingsplan Kooiplein en de 2e bestuursrapportage.