Wijk

Na het clusteroverleg ga ik naar de wijk Stevenshof om te overleggen met Urban Interest over de verbouwingsplannen van winkelcentrum de Stevensbloem. Het wordt de hoogste tijd dat de eigenaar investeert in de uitbreiding en de renovatie ervan. In de kantine van de AH zitten de huurdersvereniging, de wijkvereniging, de winkeliersvereniging, de eigenaar en de gemeente om tafel. Er is weldegelijk een gemeenschappelijk belang. Begin januari zitten UI en gemeente weer om tafel om hopelijk de laatste punten te beslechten. Verder heb ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en de fractievergadering.