Laatste

De laatste collegevergadering van 2012 en deze duurt 5 uur en 3 kwartier. Een volle agenda zoals gebruikelijk in de laatste vergaderweek van een kalenderjaar. Ik verzorg de persbriefing namens het college en ben kort aanwezig bij de sponsorborrel van de ijsbaan in de Nieuwe Rijn. Wederom een deels voedzame maaltijd gescoord bij de Mac en dan vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda: de herontwikkeling van een kantoorpand bij het centraal station tot bedrijfsverzamelgebouw en 90 studentenwoningen, mutaties in reserves ten behoeve van Kooiplein, de 2e Bestuursrapportage, de vaststelling van het bestemmingsplan Lammenschansdriehoek, een voorbereidingsbesluit, het vaststellen van het bestemmingsplan Kooiplein, het voorstel inzake Publieksparticipatie en het raadsbesluit over de ontwikkelstrategie ten aanzien van de Lammenschansdriehoek. Je merkt, ook deze maand is weer hard gewerkt.