Maandelijks archief: januari 2013

Dictee

De sociale (ver)huurders en de gemeente komen bijeen in het Leids Platform Wonen en we maken allemaal kennis met de nieuwe directeur van Portaal Leiden, Bianca van den Oever, die Christoffel opvolgt. Daarna heb ik het clusteroverleg en een wethouderspreekuurafspraak. Veel ander werk en dan naar de afscheidsreceptie van Christoffel Klap. Na een goede maaltijd van de Eazie vergadert de raadscommissie R&R welke voor een deel een reprise is van de vorige vergadering. Nu ter besluitvorming liggen voor: de Nota Wonen, de regionale huisvestingsverordening, het bouwplan in de Ruime Consciëntiestraat (onthouden voor het Leids dictee), het nieuwe Heerema-hoofdkantoor aan de Vondellaan 47 en het bouwplan met woningen voor de oude ROC-locatie in Dieperhout. Het is druk in de raadscommissie. Werk aan de winkel, euh aan de bouw.

DO

Na mijn achterstand in post en mails te hebben weggewerkt, vergadert de stuurgroep Aalmarkt over het derde en laatste bouwblok. We buigen ons over de bouwtekeningen en kunnen officieel het Definitief Ontwerp vaststellen :-). Het is goed. Het is mooi. Het is een mijlpaal. Daarna het fenomeen shared space/shared surface. Met onder andere Gijs en de mensen van het stationsgebied kijken we naar de herinrichting. De middag gebruik ik om de raadscommissie van morgen voor te bereiden.

iPad

De gebruikelijke collegevergadering waarbij de leden deze keer een iPad krijgen uitgedeeld. Ik ben benieuwd of en hoe dat gaat werken. De hele B&W duurt inclusief werklunch en goede presentatie 5 uur en 3 kwartier. Dan naar Utrecht voor een bijeenkomst voor onder andere huurders en wethouders wonen van die gemeenten waar Portaal actief is. De Raad van Bestuur vertelt over hun Investeringsprogramma of liever gezegd wat er nog van over is na alle heffingen. Ze moeten gaan schrappen en geven aan welke projecten in onze steden in ieder geval wel doorgaan en welke dus kunnen gaan sneuvelen omdat er voorlopig geen geld meer voor zou zijn.

100

Na het clusteroverleg komt een raadslid praten en dan zit ik de stafoverleggen Publiekszaken en Ruimtelijke Ordening voor. ’s Middags geef ik een hoorcollege aan 2e jaarstudenten Rechten van de Hogeschool Leiden over ruimtelijke ordening. Niet de eerste keer dat ik dat verzorg en ook nu weer is het leuk om te doen. Aan de hand van een casus bespreken we het fenomeen bestemmingsplan met de procedures en regelgeving. De komende weken moeten de 2e jaars hiermee verder aan de slag in hun studieblok en papers inleveren. Dan naar kinderdagverblijf Teddy Kids want in het kader van de Nationale Voorleesdagen lees ook ik voor uit “Nog 100 nachtjes slapen”.


Rest mij nog de fractievergadering.

65

Na het clusteroverleg komt de gemeentesecretaris overleggen en dan trein ik naar Den Haag. Ten Zuid-Hollandlaan overleggen regio, Leiden en provincie over die locatie die het alternatief moet zijn voor het bedrijventerrein Oostvlietpolder.

De tussentijdse resultaten van die zoektocht naar het alternatief, worden gepresenteerd aan de stuurgroep. Nu ik toch in mijn oude stad ben, kan ik meteen wat mensen spreken die ik al te lang niet heb gezien. Mijn VVD heeft wat vroeger de AOW-gerechtigde leeftijd werd genoemd, bereikt. Ze is 65 geworden. Dat geldt voor zowel de landelijke vereniging als de afdeling Leiden, een nog zelfstandige vereniging. Dat moet worden gevierd met een feestje!

College

Ik organiseer een werkbezoek aan Leiden en dan komt Jan Benschop van DUWO praten over bouwplannen. Vervolgens is er een periodiek overleg over de aanstaande aanbesteding van de bouw van de 2 ondergrondse parkeergarages. Vorig jaar is het Kaderbesluit over de 1000 parkeerplekken genomen door de gemeenteraad. Nu werken we aan het uitvoeringsbesluit en aan de voorbereidingen voor de aanbesteding daarvan.

Binnenkort verzorg ik een college op de Hogeschool Leiden en dat bereid ik voor. En met het projectteam bespreek ik de ontwikkelingen ten aanzien van het Rijnsburgerblok. Tussendoor werk ik een grote stapel aan mappen weg, ik liep achter met papier. Na een interview over FFFW heb ik een werkbespreking op de Breestraat 50.

Hamerstukken

Een echte vergaderdag. Allereerst de collegevergadering die voor mij 4 uur en 1 kwartier duurt en verder nog een ingelaste en ultrakorte vergadering van de raadscommissie R&R over het vestigen van een voorkeursrecht en daarna de raadsvergadering. Met voor mij enkel hamerstukken, te weten: het intrekken van de verkoop van de zakelijke erfpachtpercelen, de vaststelling van het bestemmingsplan Delftse Jaagpad, het voorkeursrecht op Lammenschansweg 128 en het uitvoeringsbesluit ‘De Levendige Waag’.

Buurten

Op vrijdag had ik een interview over Leiden-Noord met twee masterstudenten in het kader van Leidsche Buurten van het LD. En veel papier en mappen. Vandaag start ik met het clusteroverleg, spreek ik met Syntrus Achmea over bouwplannen en vergadert de stuurgroep De Leidse Schans over de bouw van de studentencampus.
Daarna zit ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, komt een raadslid buurten, geef ik een interview aan Stud071 over de nieuwe campus, en is er de fractievergadering.
Na iets meer dan acht jaar te hebben geschreven op http://dewethouder.weblog.nl is het op die plek afgelopen. Want www.weblog.nl stop er namelijk mee. Tijd voor een nieuwe plek. WordPress beviel wel dus vandaar dat ik op https://pietervanwoensel.wordpress.com verder ga.

(Rand)stad

Na het cluster komt betrokken Leidenaar Menno praten over onder andere het stationsgebied, kantoren en de sleutelstad. Ik pak de trein. Als ik terug ben en een deels voedzame maaltijd van de Mac heb genoten, bezoek ik de nieuwjaarreceptie van het RAP die tevens de opening is van de tentoonstelling over de stad en haar universiteit, “Universiteit en (Rand)stad, van begin tot einde?”. Een aanrader!

‘s Avonds vergadert de raadsommissie L&B met voor mij op de agenda; een rondvraag en, fietsparkeervakken en FFFW (oftewel Fiets Fout=Fiets Weg) bij het Centraal Station. En ik krijg een mail dat www.weblog.nl ermee stopt en dus ook mijn log op deze plek per 1 maart as. Wat nu?

A0

De afdeling SEB komt praten over hun werkplan voor het komende jaar. Aan de hand van 3 A0-vellen kijken Fred en ik naar alle plannen en ambities die gemeentebreed zijn geïnventariseerd. Op basis van de scenario’s die in de raad zijn besproken, wordt een voorstel ten aanzien van de Investeringsagenda gedaan. Collega Robert en ik spreken met Deloitte over de huishouding, en een ontwikkelaar komt kennismaken. Tussendoor veel ander (papier)werk.