14071

Met de invoering van het nieuwe, centrale telefoonnummer 14071 willen we een nieuwe stem op de telefoonbandjes horen. Veel medewerkers hebben zich aangemeld om de meest beluisterende stem van Leiden te worden. Ik mag helpen jureren voor de Leidse Voice, leuk vak hè. Vervolgens spreek ik de eigenaar van een kantoor dat zijn pand wil transformeren. Dat willen wij ook. Nu nog samen een oplossing vinden voor die lastige (rijks-)regelgeving, een sta-in-de-weg.
Achtereenvolgens komt een raadslid van D66 en een coördinator buurten, is er het clusteroverleg, maak ik kennis met de bouwer/ontwikkelaar van de Dieperhout-locatie met 48 grondgebonden woningen, 12 appartementen en een zorgvoorziening van 1500 m².

Na een goede maaltijd van de Eazie is er een vergadering van de raadscommissie R&R met op de agenda: de Nota Wonen 2020 “Leiden kijkt vooruit en pakt door“;

het intrekken van verkoop van zakelijke erfpachtpercelen; de vaststelling omgevingsvergunning Ruime Consciëntiestraat; het vaststellen van de bestemmingsplannen Delftse Jaagpad en Vondellaan 47 waar Heerema Marine Contractors zijn nieuwe, internationale hoofdkantoor gaat realiseren; en de uitvoeringsbesluiten ROC locatie project Dieperhout en De Levendige Waag.