Buigen

Een collegevergadering die 6 uur en 0 kwartier duurt, maar dat komt ook omdat we ons buigen over het proces rondom de ombuigingen. Mijn IBS-dienst zit er op met in totaal maar liefst zes aanvragen. ’s Avonds probeer ik de nieuwjaarsborrel van D66 te bezoeken.

Advertenties