A0

De afdeling SEB komt praten over hun werkplan voor het komende jaar. Aan de hand van 3 A0-vellen kijken Fred en ik naar alle plannen en ambities die gemeentebreed zijn geïnventariseerd. Op basis van de scenario’s die in de raad zijn besproken, wordt een voorstel ten aanzien van de Investeringsagenda gedaan. Collega Robert en ik spreken met Deloitte over de huishouding, en een ontwikkelaar komt kennismaken. Tussendoor veel ander (papier)werk.

Advertenties