Hamerstukken

Een echte vergaderdag. Allereerst de collegevergadering die voor mij 4 uur en 1 kwartier duurt en verder nog een ingelaste en ultrakorte vergadering van de raadscommissie R&R over het vestigen van een voorkeursrecht en daarna de raadsvergadering. Met voor mij enkel hamerstukken, te weten: het intrekken van de verkoop van de zakelijke erfpachtpercelen, de vaststelling van het bestemmingsplan Delftse Jaagpad, het voorkeursrecht op Lammenschansweg 128 en het uitvoeringsbesluit ‘De Levendige Waag’.

Advertenties