65

Na het clusteroverleg komt de gemeentesecretaris overleggen en dan trein ik naar Den Haag. Ten Zuid-Hollandlaan overleggen regio, Leiden en provincie over die locatie die het alternatief moet zijn voor het bedrijventerrein Oostvlietpolder.

De tussentijdse resultaten van die zoektocht naar het alternatief, worden gepresenteerd aan de stuurgroep. Nu ik toch in mijn oude stad ben, kan ik meteen wat mensen spreken die ik al te lang niet heb gezien. Mijn VVD heeft wat vroeger de AOW-gerechtigde leeftijd werd genoemd, bereikt. Ze is 65 geworden. Dat geldt voor zowel de landelijke vereniging als de afdeling Leiden, een nog zelfstandige vereniging. Dat moet worden gevierd met een feestje!