100

Na het clusteroverleg komt een raadslid praten en dan zit ik de stafoverleggen Publiekszaken en Ruimtelijke Ordening voor. ’s Middags geef ik een hoorcollege aan 2e jaarstudenten Rechten van de Hogeschool Leiden over ruimtelijke ordening. Niet de eerste keer dat ik dat verzorg en ook nu weer is het leuk om te doen. Aan de hand van een casus bespreken we het fenomeen bestemmingsplan met de procedures en regelgeving. De komende weken moeten de 2e jaars hiermee verder aan de slag in hun studieblok en papers inleveren. Dan naar kinderdagverblijf Teddy Kids want in het kader van de Nationale Voorleesdagen lees ook ik voor uit “Nog 100 nachtjes slapen”.


Rest mij nog de fractievergadering.