iPad

De gebruikelijke collegevergadering waarbij de leden deze keer een iPad krijgen uitgedeeld. Ik ben benieuwd of en hoe dat gaat werken. De hele B&W duurt inclusief werklunch en goede presentatie 5 uur en 3 kwartier. Dan naar Utrecht voor een bijeenkomst voor onder andere huurders en wethouders wonen van die gemeenten waar Portaal actief is. De Raad van Bestuur vertelt over hun Investeringsprogramma of liever gezegd wat er nog van over is na alle heffingen. Ze moeten gaan schrappen en geven aan welke projecten in onze steden in ieder geval wel doorgaan en welke dus kunnen gaan sneuvelen omdat er voorlopig geen geld meer voor zou zijn.

Advertenties