Dictee

De sociale (ver)huurders en de gemeente komen bijeen in het Leids Platform Wonen en we maken allemaal kennis met de nieuwe directeur van Portaal Leiden, Bianca van den Oever, die Christoffel opvolgt. Daarna heb ik het clusteroverleg en een wethouderspreekuurafspraak. Veel ander werk en dan naar de afscheidsreceptie van Christoffel Klap. Na een goede maaltijd van de Eazie vergadert de raadscommissie R&R welke voor een deel een reprise is van de vorige vergadering. Nu ter besluitvorming liggen voor: de Nota Wonen, de regionale huisvestingsverordening, het bouwplan in de Ruime Consciëntiestraat (onthouden voor het Leids dictee), het nieuwe Heerema-hoofdkantoor aan de Vondellaan 47 en het bouwplan met woningen voor de oude ROC-locatie in Dieperhout. Het is druk in de raadscommissie. Werk aan de winkel, euh aan de bouw.