Maandelijks archief: februari 2013

P

Na het clusteroverleg spreek ik de gemeentesecretaris, en een partijgenote. Dan een mooi onderwerp: P-garages. Het concept van de voortgangsrapportage over de bouw van de 2 ondergrondse parkeergarages wordt besproken. De voorbereidingen ten aanzien van de aanbesteding van de bouw, de bestemmingsplannen en het uitvoeringsbesluit vlotten goed.

Ik bereid de raadscommissie voor, haal een deels voedzame maaltijd bij de Mac en dan vergadert de commissie R&R over de bestemmingsplannen Roomburg en Haagwegterrein-Oost, een bouwplan van een woning aan de Vlietweg tussen twee andere woningen in, de onteigening van enkele panden in verband met de uitvoering van het Aalmarkt-project, het onderzoek inzake Nieuweroord en de notitie Grondprijzen.

Opleiden

Na wat ander werk breng ik een werkbezoek aan Rosa Manus. Ik laat me informeren over hun goede werkzaamheden en we bespreken wat ideeën. Dan komt de accountmanager van BZK langs om de puntjes op de i te zetten in verband met het bezoek van Stef Blok aan Leiden.
Op naar Den Haag voor een vergadering ten provinciehuize van de stuurgroep Oostvlietpolder, inclusief de gesprekken met de drie grondgemeenten over alternatieven. Terug in Leiden verzorgen Paul en ik een onderdeel van de Masterclass, het opleidingstraject van de VVD van de Kamercentrale Zuid-Holland-Noord. Ook nu weer gebruiken we de casus “Woningbeheer”. De liberale talenten spelen het spel vol vuur.

Woonagenda

De college duurt deze keer inclusief een presentatie 5 uur en 2 kwartier. Daarna nog een interview in verband met het opstellen van de regionale woonagenda.

Opstarten

Altijd moeilijk opstarten na zo’n week reces, zelfs als je gisteren op het stadhuis hebt gezeten. Na het clusteroverleg vergadert de stuurgroep “beleidskader vastgoed” en zit ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken voor. Zo, de kop is eraf. Nu nog de resterende stapels papier en emails van de afgelopen week wegwerken. En straks de fractievergadering.

Vooruit

Ik spreek onder meer met concerndirecteur Rien en de voormalig loco-burgemeester van Amsterdam. Na een goede maaltijd van de Eazie vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda: het Uitvoeringsbesluit van het woningbouw-project Dieperhout, het bestemmingsplan Vondellaan 47 in verband met het nieuwe hoofdkantoor, de ontwerp Huisvestingsverordening, een interpellatie over de groene Oostvliepolder, (g)een omgevingsvergunning in de Ruime Consciëntiestraat, en de vaststelling van de “Nota Wonen 2020, Leiden kijkt vooruit en pakt door”. Best een agenda al zeg ik het zelf ;-).

Normaal plaats ik mijn mails niet op mijn weblog maar deze wil ik je toch niet onthouden: “Beste Pieter, hierbij deel ik je mede dat de omgevingsvergunning voor De Leidse Schans, blok B, vanmiddag is verleend.” 🙂

Catharina-brug

De Stuurgroep Kooiplein vergadert, ik geef twee interviews en dan andere dingen. De ochtend begint goed met het nieuws over het woonakkoord. De WOZ-norm is van tafel; dat is verheugend nieuws voor de studentenhuisvesting! We kunnen weer gaan bouwen!
Zo ook straks in Noord als de bouwvergunning wordt aangevraagd voor de Van Voorthuijsenlocatie door Ymere en de Sleutels; hoogbouw in Mooi Noord.

Erg content ben ik met de aanvraag voor de bouwvergunning voor de nieuwe Catharina-brug behorend bij het Aalmarkt-project. Bijzonder geslaagd ontwerp!!!

Finale

De collegevergadering duurt voor mij 4 uur en 1 kwartier en dan heb ik de ‘finale’ stuurgroepvergadering van het Rijnsburgerblok. OVG en Syntrus Achmea hebben een maquette meegenomen; inclusief verlichting ;-). We kunnen grote stappen zetten. Nu uitwerken, besluiten, vergunningen en dan hijskranen :-).
Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de raadscommissie R&R over de bestemmingsplannen Roomburg en Haagwegterrein; (ver)bouwplannen aan de Vlietweg en van de watertoren; en de nieuwbouwplannen in Meerburg.

Visser

Minister Blok heeft mijn uitnodiging aanvaard en komt over drie weken op bezoek. Leuk! Na de Taskforce Studentenhuisvesting is er het clusteroverleg en stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Dan komt Tweede Kamerlid en woordvoerder Bouwen en Wonen Barbara van Visser van de VVD op werkbezoek. We nemen haar mee naar de Lammenschansdriehoek. In dit majeure gebied willen we de ruimte bieden tot herontwikkeling en transformatie. Vanzelfsprekend staan we ook stil bij de grote studentencampus die hier moet verrijzen.
We reizen verder naar de andere, forse uitleg/-herontwikkelingslocatie die Leiden kent, namelijk het stationsgebied waar we de komende 20 jaar aan de slag willen. Te beginnen met het Rijnsburgerblok waar nu nog een lap grond braak ligt en onder andere een kraakpand staat. ’s Avonds spreekt Barbara in het politiek café van de VVD Leiden over onder meer de woningmarkt.

Natalis

Twee raadsleden komen buurten, de clusterlunch, een interview, veel mappen en papier, en dan naar de Dies Natalis van de Leidse universiteit waar de nieuwe rector Carel Stolker wordt verwelkomd.