Visser

Minister Blok heeft mijn uitnodiging aanvaard en komt over drie weken op bezoek. Leuk! Na de Taskforce Studentenhuisvesting is er het clusteroverleg en stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Dan komt Tweede Kamerlid en woordvoerder Bouwen en Wonen Barbara van Visser van de VVD op werkbezoek. We nemen haar mee naar de Lammenschansdriehoek. In dit majeure gebied willen we de ruimte bieden tot herontwikkeling en transformatie. Vanzelfsprekend staan we ook stil bij de grote studentencampus die hier moet verrijzen.
We reizen verder naar de andere, forse uitleg/-herontwikkelingslocatie die Leiden kent, namelijk het stationsgebied waar we de komende 20 jaar aan de slag willen. Te beginnen met het Rijnsburgerblok waar nu nog een lap grond braak ligt en onder andere een kraakpand staat. ’s Avonds spreekt Barbara in het politiek café van de VVD Leiden over onder meer de woningmarkt.