Vooruit

Ik spreek onder meer met concerndirecteur Rien en de voormalig loco-burgemeester van Amsterdam. Na een goede maaltijd van de Eazie vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda: het Uitvoeringsbesluit van het woningbouw-project Dieperhout, het bestemmingsplan Vondellaan 47 in verband met het nieuwe hoofdkantoor, de ontwerp Huisvestingsverordening, een interpellatie over de groene Oostvliepolder, (g)een omgevingsvergunning in de Ruime Consciëntiestraat, en de vaststelling van de “Nota Wonen 2020, Leiden kijkt vooruit en pakt door”. Best een agenda al zeg ik het zelf ;-).

Normaal plaats ik mijn mails niet op mijn weblog maar deze wil ik je toch niet onthouden: “Beste Pieter, hierbij deel ik je mede dat de omgevingsvergunning voor De Leidse Schans, blok B, vanmiddag is verleend.” 🙂