Opstarten

Altijd moeilijk opstarten na zo’n week reces, zelfs als je gisteren op het stadhuis hebt gezeten. Na het clusteroverleg vergadert de stuurgroep “beleidskader vastgoed” en zit ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken voor. Zo, de kop is eraf. Nu nog de resterende stapels papier en emails van de afgelopen week wegwerken. En straks de fractievergadering.