P

Na het clusteroverleg spreek ik de gemeentesecretaris, en een partijgenote. Dan een mooi onderwerp: P-garages. Het concept van de voortgangsrapportage over de bouw van de 2 ondergrondse parkeergarages wordt besproken. De voorbereidingen ten aanzien van de aanbesteding van de bouw, de bestemmingsplannen en het uitvoeringsbesluit vlotten goed.

Ik bereid de raadscommissie voor, haal een deels voedzame maaltijd bij de Mac en dan vergadert de commissie R&R over de bestemmingsplannen Roomburg en Haagwegterrein-Oost, een bouwplan van een woning aan de Vlietweg tussen twee andere woningen in, de onteigening van enkele panden in verband met de uitvoering van het Aalmarkt-project, het onderzoek inzake Nieuweroord en de notitie Grondprijzen.