Maandelijks archief: februari 2013

Finale

De collegevergadering duurt voor mij 4 uur en 1 kwartier en dan heb ik de ‘finale’ stuurgroepvergadering van het Rijnsburgerblok. OVG en Syntrus Achmea hebben een maquette meegenomen; inclusief verlichting ;-). We kunnen grote stappen zetten. Nu uitwerken, besluiten, vergunningen en dan hijskranen :-).
Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de raadscommissie R&R over de bestemmingsplannen Roomburg en Haagwegterrein; (ver)bouwplannen aan de Vlietweg en van de watertoren; en de nieuwbouwplannen in Meerburg.

Advertenties

Visser

Minister Blok heeft mijn uitnodiging aanvaard en komt over drie weken op bezoek. Leuk! Na de Taskforce Studentenhuisvesting is er het clusteroverleg en stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Dan komt Tweede Kamerlid en woordvoerder Bouwen en Wonen Barbara van Visser van de VVD op werkbezoek. We nemen haar mee naar de Lammenschansdriehoek. In dit majeure gebied willen we de ruimte bieden tot herontwikkeling en transformatie. Vanzelfsprekend staan we ook stil bij de grote studentencampus die hier moet verrijzen.
We reizen verder naar de andere, forse uitleg/-herontwikkelingslocatie die Leiden kent, namelijk het stationsgebied waar we de komende 20 jaar aan de slag willen. Te beginnen met het Rijnsburgerblok waar nu nog een lap grond braak ligt en onder andere een kraakpand staat. ’s Avonds spreekt Barbara in het politiek café van de VVD Leiden over onder meer de woningmarkt.

Natalis

Twee raadsleden komen buurten, de clusterlunch, een interview, veel mappen en papier, en dan naar de Dies Natalis van de Leidse universiteit waar de nieuwe rector Carel Stolker wordt verwelkomd.

Groen

Geen Mark Frequin vanochtend. De DG Wonen en Bouwen van BZK zou een werkbezoek aan Leiden brengen maar een verschoven debat in de Tweede Kamer over het huurbeleid gooit roet in het eten. Ik heb het clusteroverleg, stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest, en een vergadering van de raadscommissie L&B in verband met een raadsvoorstel om veel straten in Noord op te knappen. Maar dat agendapunt wordt doorgeschoven.

De kamernood in Leiden is al te lang te hoog. Met de komst van de campus De Leidse Schans met huisvesting voor zo’n 2000 studenten kunnen we eindelijk daaraan iets doen. De aankondiging van de 4,5% WOZ-norm in het regeerakkoord dreigde/dreigt alles in de weegschaal te zetten waar het gaat om studentenhuisvesting, zo in Leiden. Binnenkort komt er meer duidelijkheid over het huurbeleid vanuit Den Haag. We gaan ervan uit dat het Kabinet en de Tweede Kamer verstandige besluiten nemen, en investeerders en ons in staat stellen door te gaan met bouwen. We zijn er klaar voor. Bij een groen licht willen en kunnen we doorpakken.
Na het vastgestelde bestemmingsplan is nu de bouwvergunning aangevraagd door de ontwikkelcombinatie. Fase 1 van het project is volledig uitvoeringsgereed zodat bij een definitief positief signaal uit Den Haag direct gestart kan worden met de bouw.

Luba-toren

Ik bel met het ID college om te horen hoe het staat met de bouwplannen van hen op de Breestraat/Boommarkt, ligt op koers. Ik werk stapels mails weg en bereid veel voor. Het wordt nog druk de komende dagen. In de Luba-toren ontvang ik de top van drie institutionele beleggers en Hugo Priemus. Leiden vertelt wat de plannen en ambities zijn, en hoort graag hoe zij tegen de woningmarkt aankijken en welke kansen onze stad zou kunnen bieden. Een plezierige en nuttige bijeenkomst al zeg ik het zelf.

14+

De gebruikelijke collegevergadering die 5 uur en 2 kwartier duurt en dat is inclusief een presentatie over wijkmanagement. Sinds 1 februari is de gemeente Leiden te bellen via één telefoonnummer, namelijk 14071. Dit nummer vervangt het oude algemene nummer en de overige servicepuntnummers. Ook Leiden sluit zich aan bij de vele gemeenten in Nederland die de overstap naar een herkenbaar en makkelijk te onthouden 14+netnummer al hebben gemaakt. We blijven de dienstverlening verbeteren. Ik bezoek de telefoonunit van 14071 om van de medewerkers te horen hoe het ze vergaat en wat de eerste ervaringen zijn. Het loopt goed en soepel mede dankzij de grondige voorbereidingen van hen. Complimenten!

Instituut

Vrijdag kwamen vier raadsleden buurten, en werkte ik veel papier weg. Heden start ik met het clusteroverleg en heb ik een interview over het werken met beleidsalternatieven en scenario’s. Ik zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor, heb een wethouderspreekuurafspraak en dan nog wat ander werk alvorens de fractievergadering begint.
Ik ben blij voor de (binnen)stad dat we kunnen melden dat de aanvraag voor de bouwvergunning is ingediend door ASR Vastgoed Ontwikkeling. De aanvraag is voor de bouw van het laatste blok in het Aalmarktproject. Dat Leiden dat nog mag meemaken sinds eind jaren ’80.
Toen is namelijk begonnen met de eerste plannen, nog onder de naam “De Sleutelhof”, onder leiding van architect Abel Cahen. Geheel anders komt het jaren later eindelijk tot uitvoering. De stad heeft er lang op moeten wachten. Nu gaan we in het monumentale hart van onze stad met behoud van historische uitstraling winkels maken die nodig zijn voor de economische ontwikkeling. En dat met breed draagvlak. En dat laatste is ook wel eens anders geweest, ahum. Op naar de steigers.
In het verleden is het ook altijd gebleven bij maquettes en (nieuwe) Voorlopige Ontwerpen, verder kwam men niet. Nu gaan we realiseren. Bij Het Nieuwe Instituut (het oude NAi) heb ik foto’s opgevraagd van de maquette van Cahen van Sleutelhof, die ze daar bewaren. Goede en snelle dienstverlening van hen trouwens, dank! Als je ziet wat ze meer dan 20 jaar geleden van plan waren met de binnenstad… Het hele middengebied tussen V&D, Aalmarkt, Breestraat en Stadsgehoorzaal zou dan plat zijn gegaan voor een overdekt winkelcentrum. Oef… Dat doen we gelukkig nu anders.

Maquette “De Sleutelhof” van architect Abel Cahen (1992)