Maandelijks archief: maart 2013

Green Tower

Het LPW (gemeente, verhuurders en huurders) vergadert en dan kijk ik met Rosa Manus of een idee mogelijk is. Vervolgens het clusteroverleg en dan schuift Green Real Estate aan om over de aanstaande bouw van de “Green Tower” te praten. Goede ontwikkeling voor de stad èn het gebied.
Ik heb een dinervergadering en geen agendapunten in de raadscommissie L&B dus ik kan alle mappen wegwerken.

Provinciehuize

Allereerst werk ik de stapels achterstallig papier en mails maar eens weg. Dan spreek ik de moskee over hun aanstaande nieuwbouw, overleg ik met de burgemeester en dan op naar Den Haag. Voor de 4e keer in een week trein ik naar de hofstad. Nu voor een overleg ten provinciehuize over een polder en de andere locatie(s) voor het mogelijk maken van de realisatie van bedrijventerrein in deze regio.

Hans

De gebruikelijke B&W die deze keer 6 uur en 0 kwartier duurt. Dan naar weer Den Haag maar nu voor het afscheid van Hans Niestadt. Hij heeft zich decennia lang ingezet voor de VVD, ook als fractiemedewerker. Hulde.

Gala

Zaterdag was het erg genieten van het Ondernemersgala waar ik te gast was bij de landsadvocaat. Heerlijk Haags feestje in de Hofstad; veel bekenden getroffen. Vandaag eerst maar eens het clusteroverleg en dan het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Wederom naar Den Haag maar dan anders, en ’s avonds woon ik de fractievergadering bij.

Omgevingswet

Hoog ambtelijk bezoek uit Den Haag vanuit de ministeries IenM en BZK met onder andere drie directeuren, om met ons en een groep beleggers en ontwikkelaars van gedachten te wisselen over de concept-Omgevingswet. We benaderen de voorstellen vanuit de praktijk aan de hand van de casus Lammenschansdriehoek. In dit grote gebied van circa 19 hectares willen we op een andere manier met gebiedsontwikkeling aan de slag. Het is een vernieuwende manier van werken (Umlegung), passend bij deze tijd en nu ook officieel een pilot van BZK. En helpt de nieuwe Omgevingswet ons met bouwen, is de vraag.
Terug op stadhuis hebben Robert en ik het periodieke overleg met Bouwend Nederland, is er het clusteroverleg, twee interviews, wordt de concept-tekst voor de jaarrekening van programma 1 doorgenomen en haal ik een deels voedzame maaltijd bij de Mac. ’s Avonds vergadert de raadscommissie R&R over: een aanpassing van de molenbiotoop om het bouwplan van de Van Voorthuijsenlocatie mogelijk te maken, de aankoop van het pand van de Kamer van Koophandel om het Rijnsburgerblok te kunnen bebouwen, en het bouwplan van de SLS/DUWO om aan de Langebrug meer dan 200 eenheden voor studenten te bouwen. Belangrijk voor de (kennis)stad volgens mij.

Jongerenwoningen

Te beginnen met een wethouderspreekuurafspraak over een handhavingszaak, en dan vergadert de stuurgroep Aalmarkt. Het nieuwe duo-raadslid van D66 komt nader kennismaken en dan wordt een paal geslagen. Per boot vaart een gezelschap van het stadhuisplein naar de Rijnzichtbrug. Daar staat namelijk een complex van de SHWJ (jongerenwoningen) dat wordt verbouwd en uitgebreid met 46 eenheden. Het mag dan crisis zijn maar in Leiden wordt nog wel gebouwd!