Kavelwinkel

Achtereenvolgens heb ik het clusteroverleg, een onderhoud met de burgemeester en het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest; gevolgd door een vergadering van de stuurgroep Lammenschans. Na een maaltijd bij Burgerzaken heb ik een agendapunt bij de raadscommissie L&B over herbestrating in meerdere buurten in Noord en een rondvraag in O&S. In het Stafoverleg Zuidwest hebben wij onder meer gesproken over het interessante fenomeen ‘kavelwinkel’. Wellicht een trendbreuk voor Leiden maar ’t past wel bij deze tijd. We moeten nieuwe paden bewandelen in deze stad!