ID

Eerst clusteroverleg en dan komt het ID college langs in verband met de aanstaande (ver)bouwactiviteiten. Ik zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor en dan is de agenda omgegooid. En Juliëtte komt langs om wat actualiteiten door te nemen.

Advertenties