Smullen

Een periodiek overleg over mijn favoriete onderwerpen: de 2 ondergrondse parkeergarages. Beton, asfalt en blik! Smullen!

Dan geen wethouderspreekuurafspraken want de kwesties zijn ondertussen anderzins opgelost, een bespreking over het stationsgebied, het stafoverleg ruimtelijke ordening en het clusteroverleg. Rest nog het politiek café met TK-lid Klaas Dijkhoff. 🙂