Geesteswetenschappen

De collegevergadering duurt in totaal 4 uur en 0 kwartier. En we heffen het glas met de betrokken medewerkers op de succesvolle invoering door hen van het telefoonnummer 14071. In het college zitten vandaag een paar onderwerpen die in mijn ogen belangrijk zijn voor de (binnen)stad en de kennisstad: de Investeringsagenda, de 2 parkeergarages en de unilocatie voor de Faculteit der Geesteswetenschappen. Met dat laatste onderwerp ben ik erg content voor Leiden en haar universiteit.