Omgevingswet

Hoog ambtelijk bezoek uit Den Haag vanuit de ministeries IenM en BZK met onder andere drie directeuren, om met ons en een groep beleggers en ontwikkelaars van gedachten te wisselen over de concept-Omgevingswet. We benaderen de voorstellen vanuit de praktijk aan de hand van de casus Lammenschansdriehoek. In dit grote gebied van circa 19 hectares willen we op een andere manier met gebiedsontwikkeling aan de slag. Het is een vernieuwende manier van werken (Umlegung), passend bij deze tijd en nu ook officieel een pilot van BZK. En helpt de nieuwe Omgevingswet ons met bouwen, is de vraag.
Terug op stadhuis hebben Robert en ik het periodieke overleg met Bouwend Nederland, is er het clusteroverleg, twee interviews, wordt de concept-tekst voor de jaarrekening van programma 1 doorgenomen en haal ik een deels voedzame maaltijd bij de Mac. ’s Avonds vergadert de raadscommissie R&R over: een aanpassing van de molenbiotoop om het bouwplan van de Van Voorthuijsenlocatie mogelijk te maken, de aankoop van het pand van de Kamer van Koophandel om het Rijnsburgerblok te kunnen bebouwen, en het bouwplan van de SLS/DUWO om aan de Langebrug meer dan 200 eenheden voor studenten te bouwen. Belangrijk voor de (kennis)stad volgens mij.

Advertenties