Green Tower

Het LPW (gemeente, verhuurders en huurders) vergadert en dan kijk ik met Rosa Manus of een idee mogelijk is. Vervolgens het clusteroverleg en dan schuift Green Real Estate aan om over de aanstaande bouw van de “Green Tower” te praten. Goede ontwikkeling voor de stad èn het gebied.
Ik heb een dinervergadering en geen agendapunten in de raadscommissie L&B dus ik kan alle mappen wegwerken.