Maandelijks archief: maart 2013

Leesvoer

Na de loco-secretaris komt de moskee op visite en dan pak ik de trein naar de hofstad om het provinciehuis en een goede, oude bekende te bezoeken. Terug in de sleutelstad schuift collega Ates aan en dan stort ik me op een stapel leesvoer ter voorbereiding.

Woondebat

De gebruikelijke B&W-vergadering die inclusief een presentatie 4 uur en 0 kwartier duurt. Corporaties zijn al hun investeringen aan het heroverwegen, de eerste komt vandaag langs om hun lijstje te bespreken. Mijn IBS-dienst zit er op met maar liefst vier aanvragen. ’s Avonds is er weer een Woondebat. Mooi onderwerp in deze tijd. Genoeg te bediscussiëren!

ID

Eerst clusteroverleg en dan komt het ID college langs in verband met de aanstaande (ver)bouwactiviteiten. Ik zit het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voor en dan is de agenda omgegooid. En Juliëtte komt langs om wat actualiteiten door te nemen.

Kavelwinkel

Achtereenvolgens heb ik het clusteroverleg, een onderhoud met de burgemeester en het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest; gevolgd door een vergadering van de stuurgroep Lammenschans. Na een maaltijd bij Burgerzaken heb ik een agendapunt bij de raadscommissie L&B over herbestrating in meerdere buurten in Noord en een rondvraag in O&S. In het Stafoverleg Zuidwest hebben wij onder meer gesproken over het interessante fenomeen ‘kavelwinkel’. Wellicht een trendbreuk voor Leiden maar ’t past wel bij deze tijd. We moeten nieuwe paden bewandelen in deze stad!

Blokken

Allereerst een wethouderspreekuurafspraak en dan een bespreking over de ontsluiting van de parkeergarage. Fred komt langs in verband met het nieuwe concept van de Investeringsagenda en dan schuif ik aan bij een overleg van de Sleutels en de gemeente over de Kooi, water, riolering en de noordelijke blokken. Alvorens het Sauvageberaad start, bezoek ik de wethouder tot de Financien inzake de financien en de aanstaande bezuinigingsopgave voor het concern.

Energie

De gebruikelijke B&W-vergadering die inclusief een gezamenlijk kijkje bij Nieuwe Energie, voor mij 4 uur en 0 kwartier duurt. En verder heb ik nog de schone taak aan het verzamelde journaille in de persbriefing uiteen te zetten welke besluiten heden zijn uitgestort over de sleutelstad ;-).

Blok

Mappen en papier en telefoon op vrijdag. Heden komt Provast praten over een nieuwe bioscoop/supermarkt, is er het clusteroverleg, komt het Platform Gehandicapten Leiden buurten en vervolgens bezoek vanuit Den Haag.
Minister Stef Blok komt op werkbezoek in Leiden. Samen met bouwers en ontwikkelaars geven we enkele presentaties en aanschouwen wij aansluitend wandelend de woonwijk Groenoord in aanbouw, de bouwgrond van de Van Voorthuijsenlocatie, het schitterende Nieuw Leyden en het bouwproject Skyline in de steigers. Leuk dat hij op bezoek kwam en wij konden enkele wensen en bedenkingen meegeven. Rest mij nog de fractievergadering.