Geheimhouding

De stuurgroep Kooiplein vergadert over de sloop- en bouwactviteiten, werk mappen weg en dan mag ook ik aanschuiven voor een interview bij de commissie van de rekeningen die de fouten in de financiële huishouding van de gemeente Leiden onderzoekt. Jammer genoeg mag ik niets schrijven of twitteren over mijn ervaringen in de afgelopen jaren die ik met de commissie deel. Iets met geheimhouding. Syntrus Achmea komt langs en daarna onderteken ik een convenant. Gezamenlijk is een plan opgesteld om ondernemers actief te informeren en adviseren over de vestigingsmogelijkheden in één van de 6 winkelgebieden die de Leidse binnenstad rijk is. Goed initiatief dat dit college van harte ondersteunt.