Jinek

Op vrijdag kwamen de voorzitter en de secretaris van de raadscommissie RR langs om de planning voor de komende maanden door te nemen, werkte ik nog wat werk weg, en luisterde naar een indrukwekkende en leuke lezing van Eva Jinek.
En vandaag wordt er weer een hoop vergaderd. Eerst met het cluster, dan over het PRIL-perspectief, dan het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, een interview, en dan sinds lange tijd weer eens de Leidse variant van het Roma-beraad gevolgd door de fractievergadering.

Advertenties