Tower

Na het clusteroverleg komt de directeur van Proper-Stok langs voor onder andere Kooiplein en vervolgens Green Real Estate over de bouw van de appartementstoren, de Green Tower.
De loco-secretaris komt bijpraten en de stuurgroep Rijnsburgerblok vergadert.
Dat is toch wel een bijzondere vergadering. We zijn eruit. Goed voor de stad. :-).
Op alle vijf de prio’s van mij komt het ene na het andere goede bericht de laatste tijd.
Yes, we can!
’s Avonds is de ledenvergadering van de VVD Leiden.