PKvV

Een overleg over de introductie van het fenomeen startersleningen in Leiden, gevolgd door het clusteroverleg en het bestuur van de PKvV schuift aan om een paar actuele onderwerpen te bespreken. Dan nog een voedzame maaltijd van Eazie alvorens de raadsvergadering begint. Met voor mij enkel op de agenda; een motie over de parkeergarages en de Ruimtelijke Investeringsagenda. Ik parafeer met genoegen een uitvoeringsbesluit met vulpen.