Maandelijks archief: april 2013

Sneeuwpeer

Een dag met papier, mappen en mails, en een vergadering van de stuurgroep Woonruimteverdeling van de regio Holland-Rijnland. En verder mag ik de kweektuin openen.
Een deel van het stationsgebied wordt in onze fasering de komende jaren nog niet herontwikkeld en dan kunnen we met die lap grond beter iets leuks en nuttigs doen. Dus een kweektuin!
De vrienden van het singelpark kunnen met alle andere Leidenaren hun groene vingers laten uitleven. Stekjes en planten kunnen worden gebracht, geplant, opgekweekt en later worden herplant.

Dit alles naar een idee van raadslid Walter van Peijpe. Samen met hem en het Singelpark plant ik een loot van een Sneeuwpeer (Pyrus nivalis), een in Klein Azië inheemse wilde perensoort en afkomstig uit de Leidse Hortus botanicus.


In het voorjaar bloeit de boom uitbundig met witte bloemen. De vruchten zijn erg hard en rauw niet te genieten, maar worden in Frankrijk verwerkt tot perencider. Dit exemplaar is afkomstig van de boom, die bij de uitbreiding van de Hortus rond 1816 is geplant. Als laatste nog een interview bij Unity FM.

Advertenties

DG

Een paar raadsleden komen namens GroenLinks, PvdA, SP en D66 langs om te praten over een corporatieproject. Na het clusteroverleg en een interview ontvang ik Mark Frequin, de Directeur-Generaal Wonen en Bouwen van BZK. Hij komt naar Leiden om zich te laten informeren. Samen met verhuurders en huurders ontvangen wij hem in Slaaghwijk en laten vervolgens per fiets die buurten zien waar wij werken aan verbetering en wijkontwikkeling.
Tegelijkertijd laten we zien voor welke opgave wij als stad ons nog gesteld zien maar waarvoor de middelen om die opgave (volkshuisvesting, leefbaarheid, woonkwaliteit, woonwensen, vraaggericht bouwen) op te pakken, steeds minder worden. Een probleem dat de gemeente en de corpo’s dagelijks ondervinden en ook de landelijke politiek moet gaan onderkennen. Maar nu. Wat gaan we eraan doen? Over die vraag en de mogelijke antwoorden discussiëren we.
Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de raadscommissie R&R kort over de bestendiging van een tweetal voorkeursrechten en aansluitend start de raadsvergadering. Met voor mij enkel hamerstukken op de agenda namelijk de twee voorkeursrechten, een aanpassing van de molenbiotoop om het bouwplan van de Van Voorthuijsenlocatie mogelijk te maken, de aankoop van het pand van de Kamer van Koophandel om het Rijnsburgerblok te kunnen bebouwen, en het bouwplan van de SLS/DUWO om aan de Langebrug meer dan 200 eenheden voor studenten te bouwen.

Geheimhouding

De stuurgroep Kooiplein vergadert over de sloop- en bouwactviteiten, werk mappen weg en dan mag ook ik aanschuiven voor een interview bij de commissie van de rekeningen die de fouten in de financiële huishouding van de gemeente Leiden onderzoekt. Jammer genoeg mag ik niets schrijven of twitteren over mijn ervaringen in de afgelopen jaren die ik met de commissie deel. Iets met geheimhouding. Syntrus Achmea komt langs en daarna onderteken ik een convenant. Gezamenlijk is een plan opgesteld om ondernemers actief te informeren en adviseren over de vestigingsmogelijkheden in één van de 6 winkelgebieden die de Leidse binnenstad rijk is. Goed initiatief dat dit college van harte ondersteunt.

Meer

Na de collegevergadering van 4 uur en 0 kwartier komt de directie van Portaal Leiden praten over hun noodzakelijke prioritering gezien de afgenomen investerings- en borgingsmogelijkheden. Niet alles kan meer. Tussendoor veel ander werk. ’s Avonds is het jaarlijkse notabelendiner op de vereniging.