Maandelijks archief: mei 2013

Uitvoeringsbesluit

De stuurgroep Aalmarkt vergadert, praat bij met het hoofd VAG, zit het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest voor, spreek de burgervader, heb het clusteroverleg, bel met Urban Interest, ontvang een wethouderspreekuurafspraak en spreek de nieuwe leden van de VVD Leiden toe op de nieuwe-leden-dag. En dan na een goede maaltijd van Bocconi vergadert de gemeenteraad met voor mij allemaal hamerstukken: een stemming over een motie over een inrit van een parkeergarage; de vaststelling van de bestemmingsplannen Schuttersveld, A4/Cronesteyn, De Waard, Morskwartier; een verzoek voor ontheffing met betrekking tot de molenbiotoop; de startersleningen; en het uitvoeringsbesluit Herontwikkeling Lammenschanspark Fase 1. De bouw van de studentencampus dus :-).

RvS

Op 11 juni staat het derde en laatste bestemmingsplan van de Aalmarkt op de rol bij de Raad van State. Normaal ga ik nooit naar die zittingen maar voor een 2e keer maak ik een uitzondering op die regel. De Aalmarkt is een van de prio’s en in mijn ogen erg belangrijk voor de (binnen)stad. Daarom ga ik mee. Ter voorbereiding van die zitting heb ik een werkoverleg met het team. Dan een periodiek overleg over de bouw van de 2 ondergrondse parkeergarages, een wethouderspreekuurafspraak, een interview met het LD, een gesprek met het SVN en de Rabobank over starters op de woningmarkt en startersleningen, en dan naar het 3e RAP-debat over “Leiden in de Randstad” en dan toegespitst op de woonmarkt. En dat op een bijzondere locatie. Het vindt namelijk plaats in de snijzaal van de voormalige faculteit anatomie…

Blij

Een echte vergaderdag heden. Te beginnen 6 uur en 0 kwartier met het college en voor het gevoel aansluitend, de raadscommissie R&R met op de agenda: de bestemmingsplannen Schuttersveld, A4/Cronesteyn en Morskwartier; de Verordening Starterslening; en het Uitvoeringsbesluit herontwikkeling studentencampus Lammenschanspark fase 1!
Mooi avondje met mooie besluiten. Blij mee. Goed nieuws voor de kennisstad Leiden.

Clusteroverleg

Op vrijdag heel veel papier gedaan mede in verband met de besluitvorming op dinsdag en een geheim gesprek. En vandaag staat op de rol: het clusteroverleg, het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, wat andere zaken, en natuurlijk de fractievergadering.

Tuin

Na het clusteroverleg, mijn periodiek onderhoud met de gemeentesecretaris is de rest voor wat ander werk, en voor de raadscommissie L&B met voor mij op de agenda de uitvoering van de Kader- en Uitvoeringsbesluiten van de gemeenteraad inzake de Tuin van Noord.

Yours Leiden

Samen met Jan-Jaap ga ik kijken bij het archeologisch onderzoek op de Lammermarkt. Hier komt èèn van de twee ondergrondse parkeergarages en daarom vindt er nu al onderzoek in de grond plaats. Nieuwsgierig laten we ons informeren over de werkzaamheden en de (mogelijke) vondsten. Het is een spannende zoektocht want vlak in de buurt lagen in de vijftiende eeuw enkele kloosters…

Verder ben ik aanwezig bij de start van de verkoop van de starterswoningen op het campusterrein. De komende maanden/jaren wordt er daar flink gebouwd, niet alleen voor veel studentenkamers (+/- 1900) ook voor starterswoningen (1- of 2- of 3-kamerwoningen). Een zeer aantrekkelijk product waar in Leiden veel vraag naar is. Ik onthul een bouwbord en spreek enkele van vele aanwezige belangstellenden. Ziet er goed uit.

Papieren

Op de vrijdag alle papieren 😉 mappen gedaan, op maandag toch nog een korte fractievergadering, en heden heb ik enkel de B&W-vergadering in mijn agenda staan. De collegevergadering duurt 6 uur en 0 kwartier.

Sollicitatie

Na het clusteroverleg heb ik een sollicitatiegesprek voor de vacature publieksparticipatie en dan een wethouderspreekuurafspraak. Tuurlijk is het crisis, ook in Leiden maar dat wil niet zeggen dat er niet gebouwd wordt. We slaan nog steeds 1e palen in deze stad.
Zo ook vanmiddag in “In de Hoven” waar fase III (grondgebonden woningen voor gezinnen) is gestart.

Het kan wèl in Leiden

Na dit feestje en een voedzame maaltijd van de Eazie vergadert de raadscommissie R&R over: een rondvraag, een verzoek tot ontheffing van een molenbiotoop; een ingetrokken motie; het vaststellen van de bestemmingsplannen De Waard, Schuttersveld, Morskwartier en A4/Cronesteyn.

Speld

En dan vallen er ineens afspraken uit mijn agenda. Dat creëert gaten. En een kans om op te ruimen in mijn kamer en veel weg te gooien. En ik werk maar eens vooruit. ’s Middags ga ik naar de universiteit in verband met het afscheid van Frans Dekker. De directeur Vastgoed van de universiteit vertrekt en gezien zijn grote verdiensten voor de stad Leiden kent het college hem de gouden stadsspeld toe en mag ik deze opspelden :-).

NotuNix

Bijna alle collegeleden werken met NotuDoc/NotuBox/NotuBiz maar als dat niet werkt, valt er niet te werken. Dan is het NotuNix. Tenzij je nog met ouderwets, nooit haperend, altijd functionerend, middeleeuws papier werkt natuurlijk. Niettemin duurt de collegevergadering 4 uur en 0 kwartier. Daarna werk ik van alles en nog wat weg.