Topinkomens

Het is nog een soort reces. Officieel niet maar zo voelt het wel een beetje deze week.
Deze dag werk ik de mappen, post en emails van de afgelopen week weg. Zo lees ik onder andere tot mijn vreugde dat de bouwvergunning voor het nieuwe, internationale hoofdkantoor van Heerema is verstrekt.
Ik heb clusteroverleg, een interview met een scriptie-studente over de nieuwe bestuurscultuur, een bespreking over onderdelen van de jaarrekening, en een wethouderspreekuurafspraak. ’s Avonds is het politiek café met het VVD-TK-lid Roald van der Linde. Hij komt spreken over de reorganisatie van de rijksoverheid, het rijksvastgoed en het aanpakken van topinkomens.

Advertenties