Speld

En dan vallen er ineens afspraken uit mijn agenda. Dat creëert gaten. En een kans om op te ruimen in mijn kamer en veel weg te gooien. En ik werk maar eens vooruit. ’s Middags ga ik naar de universiteit in verband met het afscheid van Frans Dekker. De directeur Vastgoed van de universiteit vertrekt en gezien zijn grote verdiensten voor de stad Leiden kent het college hem de gouden stadsspeld toe en mag ik deze opspelden :-).