Sollicitatie

Na het clusteroverleg heb ik een sollicitatiegesprek voor de vacature publieksparticipatie en dan een wethouderspreekuurafspraak. Tuurlijk is het crisis, ook in Leiden maar dat wil niet zeggen dat er niet gebouwd wordt. We slaan nog steeds 1e palen in deze stad.
Zo ook vanmiddag in “In de Hoven” waar fase III (grondgebonden woningen voor gezinnen) is gestart.

Het kan wèl in Leiden

Na dit feestje en een voedzame maaltijd van de Eazie vergadert de raadscommissie R&R over: een rondvraag, een verzoek tot ontheffing van een molenbiotoop; een ingetrokken motie; het vaststellen van de bestemmingsplannen De Waard, Schuttersveld, Morskwartier en A4/Cronesteyn.