Blij

Een echte vergaderdag heden. Te beginnen 6 uur en 0 kwartier met het college en voor het gevoel aansluitend, de raadscommissie R&R met op de agenda: de bestemmingsplannen Schuttersveld, A4/Cronesteyn en Morskwartier; de Verordening Starterslening; en het Uitvoeringsbesluit herontwikkeling studentencampus Lammenschanspark fase 1!
Mooi avondje met mooie besluiten. Blij mee. Goed nieuws voor de kennisstad Leiden.