Uitvoeringsbesluit

De stuurgroep Aalmarkt vergadert, praat bij met het hoofd VAG, zit het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest voor, spreek de burgervader, heb het clusteroverleg, bel met Urban Interest, ontvang een wethouderspreekuurafspraak en spreek de nieuwe leden van de VVD Leiden toe op de nieuwe-leden-dag. En dan na een goede maaltijd van Bocconi vergadert de gemeenteraad met voor mij allemaal hamerstukken: een stemming over een motie over een inrit van een parkeergarage; de vaststelling van de bestemmingsplannen Schuttersveld, A4/Cronesteyn, De Waard, Morskwartier; een verzoek voor ontheffing met betrekking tot de molenbiotoop; de startersleningen; en het uitvoeringsbesluit Herontwikkeling Lammenschanspark Fase 1. De bouw van de studentencampus dus :-).