Maandelijks archief: mei 2013

Sollicitatie

Na het clusteroverleg heb ik een sollicitatiegesprek voor de vacature publieksparticipatie en dan een wethouderspreekuurafspraak. Tuurlijk is het crisis, ook in Leiden maar dat wil niet zeggen dat er niet gebouwd wordt. We slaan nog steeds 1e palen in deze stad.
Zo ook vanmiddag in “In de Hoven” waar fase III (grondgebonden woningen voor gezinnen) is gestart.

Het kan wèl in Leiden

Na dit feestje en een voedzame maaltijd van de Eazie vergadert de raadscommissie R&R over: een rondvraag, een verzoek tot ontheffing van een molenbiotoop; een ingetrokken motie; het vaststellen van de bestemmingsplannen De Waard, Schuttersveld, Morskwartier en A4/Cronesteyn.

Advertenties

Speld

En dan vallen er ineens afspraken uit mijn agenda. Dat creëert gaten. En een kans om op te ruimen in mijn kamer en veel weg te gooien. En ik werk maar eens vooruit. ’s Middags ga ik naar de universiteit in verband met het afscheid van Frans Dekker. De directeur Vastgoed van de universiteit vertrekt en gezien zijn grote verdiensten voor de stad Leiden kent het college hem de gouden stadsspeld toe en mag ik deze opspelden :-).

NotuNix

Bijna alle collegeleden werken met NotuDoc/NotuBox/NotuBiz maar als dat niet werkt, valt er niet te werken. Dan is het NotuNix. Tenzij je nog met ouderwets, nooit haperend, altijd functionerend, middeleeuws papier werkt natuurlijk. Niettemin duurt de collegevergadering 4 uur en 0 kwartier. Daarna werk ik van alles en nog wat weg.

Sollicitanten

Ik heb het clusteroverleg, zit het stafoverleg Ruimtelijke ordening voor, word geïnterviewd door Sleutelstad, en ontmoet sollicitanten voor de vacature publieksparticipatie. Als laatste nog de Leidse variant van het roma-beraad en de fractievergadering. Tussendoor fiets ik een rondje langs enkele projecten om de voortgang te bekijken.

Agglomeratie

De auditpool gaat een onderzoek uitvoeren naar de structuurvisie en komt hun aanpak bespreken. Ik geef een interview aan een scriptie-studente, heb een overleg over de voortgang op de Van Voorthuijsenlocatie, een bestuurlijk overleg met het LUMC over bereikbaarheid en over het stationsgebied, en de stuurgroepvergadering in het kader van LAB071. En dat laatste staat voor Leidse Agglomeratie Bereikbaar.

Realisatie

Zo, weer een collegevergadering gehad. Deze duurde 4 uur en 2 kwartier. Met de besluitenlijst ben ik blij want daarop prijkt ook het uitvoeringsbesluit ten behoeve van de realisatie van de grote studentencampus :-). Dat drukt het kamertekort en is belangrijk voor deze kennisstad.

Topinkomens

Het is nog een soort reces. Officieel niet maar zo voelt het wel een beetje deze week.
Deze dag werk ik de mappen, post en emails van de afgelopen week weg. Zo lees ik onder andere tot mijn vreugde dat de bouwvergunning voor het nieuwe, internationale hoofdkantoor van Heerema is verstrekt.
Ik heb clusteroverleg, een interview met een scriptie-studente over de nieuwe bestuurscultuur, een bespreking over onderdelen van de jaarrekening, en een wethouderspreekuurafspraak. ’s Avonds is het politiek café met het VVD-TK-lid Roald van der Linde. Hij komt spreken over de reorganisatie van de rijksoverheid, het rijksvastgoed en het aanpakken van topinkomens.